Az Efor Çok Sevap: 3

Az Efor Çok Sevap: 3

Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurdu:

Her kim, bu Seyyidü’l istiğfârı sevâbına ve fazîletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevâbına ve fazîletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur.

Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.

(Buhârî, Deavât, 3/6306)

Böyle dualar ve tesbihatlar bizim için müthiş kazanç kaynaklarıdır. Bununla birlikte ilk işimiz ömrümüzü Rabbimizin istediği şekilde yaşamak, O’nun ölçü ve sınırlarına uymaktır. Hem gayret edeceğiz hem böyle dua ve tesbihatlardan istifade edeceğiz. İkisi birden!

Yorum yap